با فواید و مضرات مصرف «انگور

از این رو، در بخش دیگری از این نوشته، نقش بازرگانان ارمنی، به عنوان یکی از عوامل سهگانۀ یادشده و مجریان این سیاست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دیگر اینکه، مجریان ارمنی آن توانستند ابریشم ایران را در مهمترین مراکز تجاری سراسر جهان آن روز معرفی و عرضه نمایند و از این راه، ضمن افزایش واردات پول و فلزات قیمتی، سبب برقراری موازنۀ تجارت خارجی شده، استقلال مالی کشور را ارتقاء دهند و از سویی موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی خود را بهبود بخشند.

نتايج تعيين عناصر معدني نيز نشان داد كه اثر نوع تيمارها بر مقدار فلزات كلسيم، روي، منگنز، مس و آهن در سطح يك درصد و بر مقدار منيزيم در سطح پنج درصد معنيدار بوده است. انگور مي خوريد : نگراني و اضطراب بر شما غلبه ميكند . انگور را می توان در تمام مناطق معتدل کاشت. دمای مناطقی که برای کاشت در نظر می گیرید نباید کمتر از ۷ الی ۱۲ درجه ی سانتی گراد باشد . بنابراین از نظر ترتب، پرسش فرشتگان از خداوند، مقدم بر پرسش خداوند از ذریه آدم است. بنابراین گیاه اثر تزئینی خود را برای مدت طولانی تری حفظ خواهد کرد.

از جمله برخی از مهم ترین خواص انگور می توان به موارد مانند جلوگیری از سرطان، درمان کم خونی و سم زدایی بدن اشاره کرد. از جمله این که کم و کیف تولید ابریشم ایران به چه میزان بوده و به عنوان یک کالای استراتژیک، چه کارکردهایی داشته و چه تأثیری در اقتصاد و سیاست صفویان متأخر داشته است؟ ولى ارسالهاى ابن ابى عمیر, در نزد فقیهان, از اسنادهاى دیگران, اعتبار کم ترى ندارد. از گردن یا از زیر استخوان ترقوه در ناحیه سینه یک کاتتر وارد خواهد شد تا امکان کنترل فعالیت و فشار قلب شما ممکن شود.

در 5 ماهگی، کودک شما ممکن است چهار تا شش اونس شیر مادر یا شیر خشک را در هر بار شیر خوردن یا شاید حتی بیشتر مصرف کند. این بیماری در ابتدا بر روی برگ لکه هایی تیره و نامنظم ایجاد می کند ، که به تدریج و با پیشروی ، تمامی سطح برگ پوشیده از دوده ی سیاه رنگ ( دوده ی سیاه رنگ متراکم از قارچ است ) می شود .

بنا بر این، نتیجهای که از این گزارشها میتوان گرفت، این است که خراسان که در مسیر باستانی راه ابریشم قرار داشت نخستین دریافت کننده و پرورش دهندۀ کرم ابریشم در ایران بوده است. روش مدیریت بیماری مبتنی بر پیشگیری از شیوع آن با هرس و معدوم کردن اندامهای آلوده و تیمار زخمهای ناشی از هرس با قارچکشها پیشنهاد شدهاند. این بیماری از طریق پیوندک آلوده و همچنین و سایل باغبانی ضدعفونی نشده انتقال می یابد . آنها بهعنوان طرحوارۀ گروهی که هویّت این گروه را تعیین میکند، در حافظۀ اجتماعی جای میگیرند. بر این اساس، بررسی سه عامل مرتبط مذکور در اقتصاد ابریشم نشان میدهد که آنها نه تنها بر روابط و سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشتند، بلکه سبب گسترش بازرگانی خارجی، افزایش واردات پول و مسکوکات، برقراری موازنه در تجارت خارجی شده و موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی بازرگانان دست اندر کار ابریشم را نیز ارتقا دادند.

مهمترین دلایل اتخاذ سیاست انحصار چه بود و نقش بازرگانان ارمنی به عنوان عاملان اجرای این سیاست چگونه بوده است؟ فراوانی تولید ابریشم و اهمیت آن به عنوان یک کالای صادراتی و استراتژیک، سبب اتخاذ سیاست انحصار آن توسط شاه عباس یکم (996-1038ق) و در پی آن بهکارگیری بازرگانان مجرّب ارمنی در اجرای این سیاست گردید. اما شاه عباس برای اجرای سیاست انحصار ابریشم، به بازرگانان ارمنی روی آورد. کلید واژهها: ابریشم، بازرگانان ارمنی، تجارت خارجی، سیاست انحصار، صفویان. هرچند بررسیهایی ـ بیشتر از نوع وقایع نگاری- در زمینههای کلی ابریشم و تجارت آن صورت گرفته است، اما نقش و کارکرد این سه عامل مرتبط با یکدیگر که سه ضلع مثلث اقتصادی صفویان متأخر را در حوزۀ اقتصاد ابریشم تشکیل میداد چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.

در دوره های بعد، این حرفه در نواحی گیلان بیشتر گسترش یافت، چنانکه در عصر صفویه از مراکز مهم تولید این محصول گردید. آن ها داستان های بامزهای مینویسند که یک شخصیت فوقالعاده خندهدار دارد؛ جنابِ «کاپیتان زیرشلواری» در مقامِ مدیرِ مدرسه! یا آن شخص بـه ثروتی بـه سختی و مشقت خواهد رسید. گَوی است که گرداگرد شهری یا لشکرگاهی کنند برای بازداشتن سیل و جلوگیری از ورود دشمن(برهان قاطع،«خندق»).

پیشگیری از سرطان نیز یکی از خواص انگور است. اقتصاد ابریشم نه تنها طیف وسیعی از جامعۀ صفوی را در بخشهای تولید، توزیع، بافندگی فروش و صادرات آن به کار گرفته بود، بلکه به روند تکاملی صنعت نساجی نیز سرعت بخشید. با توجه به اهميت اقتصادي و اجتماعي كشمش و انگور در اقتصاد ملي و استعدادهاي بالقوه فراوان كشور براي ارتقاي كمي و كيفي اين گروه از محصولات و با عنايت به رقابت هاي جهاني در زمينه بازار محصولات كشاورزي و پتانسيل بالاي محصول كشمش براي صادرات، در اين تحقيق جهت بررسي حاشيه هاي بازاريابي انگور و كشمش در ايران از آمار سري زماني مربوط به سال هاي 80-1360 و جهت شناسايي مسيرهاي بازاررساني دو محصول از اطلاعات پيمايشي استان خراسان استفاده شده است.

در سال هاي 1372 تا 1374 و 1376 تا 1379 با استفاده از ديسکريپتور پيشنهادي سازمان بين المللي ذخاير توارثي گياهي، در مراحل مختلف رشد، هنگام شکفتن جوانه، زمان شکوفه دهي، زمان رسيدن و برداشت محصول و مرحله خواب درختان، بيش از صد صفت بر روي اندام هاي مختلف ارقام انگور در موکاري هاي استان کردستان مطالعه و ارزيابي شد. اسکا یکی از مهمترین و مخربترین بیماریهای انگور در جهان است که باعث کاهش رشد و محصول در تمام مراحل کشت و پرورش آن میشود. نتايج تجزيه آماري نشان داد با افزايش مقدار خاك شيره، درصد اسيديته شيره انگور كاهش و واكنش (pH) آن افزايش مييابد ليكن افزايش بتونيت و ژلاتين تاثير قابل توجهي در اسيديته و واكنش (pH) نداشت.

افزايش مقدار بنتونيت تا دو درصد موجب كاهش كدورت و ژلاتين به بنتونيت نيز در مقايسه با بنتونيت تنها موجب كاهش كدورت و افزايش شفافيت گرديد. بنابراين بدون افزايش سطح زير كشت و بهره گيري از فناوري موجود تنها با بهبود كارآيي فني مي توان ميزان توليد انگور استان را حدود 35 درصد افزايش داد. تاثير نوع ماده زلال كننده بر ميزان رنگ، شفافيت و كدورت و نيز تاثير مقدار تيمارها بر شدت رنگ و تاثير متقابل نوع و مقدار مواد زلال كننده بر ميزان رنگ و شفافيت در سطح يك درصد معني دار بوده است. ارقام فرخي سياه، شرشره، سرچال و نفتي بيجار داراي گل هاي ماده با پرچم هاي واژگون و بقيه ارقام داراي گل هاي هرمافروديت بودند.

در ميان ارقام آبي يک رقم به نام عسکري، بي دانه و بقيه ارقام دانه دار بودند. دندروگرام گروه بندي، پانزده گروه از ارقام مشابه را نشان داد. کيفيت پارچه صافي از فاکتورهاي مهم فرايند محسوب شده و روي نتيجه کار بسيار تاثيرگذار است. به منظور بهينه کردن فرايند شفاف سازي آزمايشاتي با متغير هاي بنتونيت در دو سطح (1 و 2 گرم در ليتر)، دماي اوليه در سه سطح (25، 50 و 80 درجه سانتيگراد) و روش صاف کردن در دو سطح (با پيش گرم کردن تا دماي 65 درجه سانتيگراد و بدون پيش گرم کردن) انجام گرفت. در اين پژوهش برخي از خواص فيزيکي و شيميايي شيره انگور مانند گرانش ويژه، pH، قندکل، خاکستر و پارامترهاي رئولوژيکي شيره انگور با استفاده از يک ويسکومتر چرخان در سه دماي (25، 45 و 65oC) و سه بريکس 35، 50 و 76 اندازه گيري شد.

دیدگاهتان را بنویسید