عمران شهری – برنامه عمرانی پنجم – ویکینبشته

ازدیگر امکانات کاربردی این نقشه میتوان به قابلیت اندازه گیری ارتفاع و تعیین مختصات جغرافیایی نقاط نقشه کرج و حومه اشاره کرد. تبصره ۱ ـ دانشکده کشاورزی و مزارع و باغات و مؤسسات ضمیمه آن واقع در کرج و همچنین امیر آباد ملکی دولت واقع در شمال غربی تهران که اختصاص به کوی دانشگاه یافته به ملکیت به دانشگاه تهران واگذار میشود. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند. ماده واحده ـ برای رسیدگی به جریان پرونده قتل محمد مسعود و استحضار مجلس شورای ملی از چگونگی رسیدگی دادسرا به این پرونده سه نفر از مجلس شورای ملی (آقایان دکتر محمد مصدق ـ گنابادی ـ گودرزی) به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که به طور قرعه از بین تمام روسای شعب انتخاب خواهند شد و دادستان دیوان کشور به محتویات پرونده مذکور رسیدگی نموده نظر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی گزارش خواهند داد.

افشار، صادقی، فرامرزی، دکتر علی جلالی، بزرگ نیا، طاهری، گرگانی، محمد ذوالفقاری، عباسی، موسوی، ملک مدنی، قریشی، شوشتری، صدری، دولتآبادی، فقیهزاده، دکتر طاهری، سالار بهزادی، صفوی، مهدوی، ابتهاج، ناصرذوالفقاری، عزیز اعظم زنگنه، محمد علی مسعودی. نکتهای را که عرض میکنم خواه عموم آقایان موافق باشند خواه مخالف باشند این است که خواهی نخواهی بایستی عموم مالکین خودشان جمع شوند دورهم و فکر بکنند که اگر یک آدمی آمدهاست وارد شده در جرگه آنها یا خدای نخواسته خودشان به فکر نیستند آسایش رعایایشان را فراهم کنند زندگی شان را راحت بکنند فرصت ندهند به کسانی که در طرف دهشان یک کسی کاخ ییلاقی و قشلاقی و اتومبیل تابستانی و زمستانی داشته باشد و این مسائل را به رخ مردم بکشند، این درست نیست عرض من این بود نه اینکه با مالکیت مخالفم بنده با آن مالکیتی موافقم که جد خود من آن قاعده را آورده محمد بن عبدالله آن مالکیتی که خود شما هم قائل هستید انصاف میخواهم من از آقایان اگر به حکم شرح ما عمل بکنیم اگر عوارض شرعی را بپردازیم خمس و زکوه بدهیم اینقدر کسی ثروتمند میشود که در سویس و امریکا و حتی در افریقا وقتی ببیند جای دیگری نیست در افریقا زمین دارند (نورالدین امامی ـ جای خطرناکی است) این درست نیست، البته من مالکینی را میدانم که دلارها را برداشتهاند و رفتهاند در امریکا و سویس چیز خریدهاند و آنجا زندگی میکنند (شوشتری ـ اموال آنها باید مصادره شود) عرض میکنم که از آقای وزیر دارایی سؤال بفرمایید بپرسید آقایانی که رفتهاند در امریکا و دلار دارند آنها را بیاورید اینجا تا آن روزنامه نویس امریکائی از آنجا حمایت نکند و بگوییم آقا شما خودتان حمایت میکنید از آن گردن کلفتها و صاحبان دلار که آمدهاند آنجا و باز هم میل دارند که بقیه سرمایه مملکت دست آنها بیفتد، این طور است که بنده عرض میکنم والابنده مالکیت را عرض نکردم آقای وزیر دارایی باید همانطور که آقای ایمانی را آوردند و ایشان دوسیهها را کشیدند بیرون و الان بیست میلیون تومان مالیاتی را که تجدیدنظر آن قطعی شده پروندهها ی آنها را آوردهاند بیرون، آنوقت چه میگویند دستشان که به ایمانی نمیرسد به ایشان میبندند و میگویند بهائی است (مکرم ـ کسی این حرف را نزدهاست) سید اولاد پیغمبر است آقا، میگویند بهائی است این حرفهای بی اساس رامیزنند بهرحال بنده با مالکیت موافقم ولی با تجاوز مبارزه میکنم.

امامی خوئی ـ اولا به نظر بنده این ماده شش یک اصلاح عبارتی لازم دارد نوشتهاست از طرف بانک به توافق یا با توافق به صاحبان اعیانی عرصه فروخته بشود این گنگ است اما اینکه آقای اردلان فرمودند که اگر گارژ یا دکان ساخته شدهاست البته تصدیق میفرمایید که خیلی کم خالصهای داریم که آنقدر آباد باشد که دکان و مستغلات و گاراژ داشته باشد این قبیل خالصه خیلی کم است ولی یک قسمتش را هم تصدیق بفرمایید که در این اعیانیها ممکن است پنجاه جریب بیست جریب باغ احداث شده باشد و این اراضی ارزش دارد نمیشود همانطور که فرمودند به طور رایگان به مالکین ان داد و راجع به پنجسال هم من مخالفم چون پنجسال یک مدت خیلی کمی است برای پرداخت قیمت آن عرصهها ممکن است بنده پنجاه جریب داشته باشم و درظرف پنجسال بتوانم بدهم ولی ۵۰ جریب قیمت اراضی بائر را از رعیتن گرفتن مشکل است (مخبر ـ از رعیت که قیمتش رانمیگیرند به رعیت مجانی واگذار میشود) توجه بفرمایید آقای دکتر معظمی فرمودند که با آقایان صحبت نکنید ولی آقایان حق دارند با بنده صحبت بکنند ولی من حق ندارم با آقایان صحبت کنم.

این املاک خالصه بایر است آقا یا اینها را از جمع املاک مملکت باید خارج دانست اینها نه برای دولت مفید است و نه برای مردم و وقتی این به ترتیب صحیحی فروخته شود عواید املاک مملکت مضاعف خواهد شد بلکه چندبرابر خواهد شد این املاکی که در سابق به اشخاص واگذاشتند و فروختند حالا تشخیص به حق دادند یاندادند یا احتکار شد طریق بدی شد به آن کاری ندارم ولی از لحاظ درآمد مملکت شاید بیست برابر بیشتر شده ما باید سعی کنیم که هر چه زودتر به مقصود برسیم.

یعنی یک حرفی بزند که عموم مردم خوششان بیاید لابد تمام مردم تشخیص شان از فکر عده معدود بهتر است این گناه برای کسی نیست که بگوید تو چرا این حرف رازدی، بنده توی خانه خودم به بچه خودم که پانزده سالش است اجازه میدهم با بنده محاجه کند شم هم باید به بنده اجازه بدهید که اینجا عرایض خودم را بکنم آقای امینی جنابعالی اینجا فرمودید که بنده با مالکیت اظهار مخالفت کردم اینطور نیست و بنده انتظار نداشتم و به آقا ارادت دارم و بعد هم فرمودید که نمن از اظهار تو بسیار متاثر شدم ایکاش تاثر شما موجب گله از من نمیشد، موجب این میشد که به فکر علاج کار میافتادید بنده اینجا صریحا اعلام میکنم که خانم فخر الدوله مادر بزرگوار جنابعالی کسی است از بسیاری از مالکین در ملک خودشان آسایش رعایا را بهتر فراهم میکنند و شاید اگر دست جنابعا لی بودآن جور فراهم نمیکردید گناهی نکردم که گفتم دیگران این جور نیستند (آشتیانیزاده ـ آقا ملک زیاد داردند.

آقای عامری هیچ اشکالی ندارد ما این جا پیشنهاد کردیم جناب آقای دکتر مصدق که مورد احترام ما هستند و آقای گنابادی که یکی از اشخاص شریف و از قضات با سابقه این مملکت هستند و آقای گودرزی که ایشان هم از قضات شریف هستند به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور و دادستان دیوان کشور این دوسیه را بخوانند یک گزارشی به مجلس بدهند، بنده این را به آقای عامری عرض کنم که هرکس غرض به هر کس داشته این را وسیله کرده که این اتهام را به او بزند، آخر بگذارید که رفع این اتهامات بشود بنده عقیدهام این است که هر وقت به هر کس اتهام زده میشود به هر ادارهای به هر وزارتخانهای مثل تمام مجالس دنیا فورا یک کمیسیون تحقیق تشکیل بشود برود رسیدگی بکند و در این جنجالها را بگذارند که اشخاص را مورد اتهام قرار ندهند و هر کس هر غرضی دارد هراتهامی به هر کس نچسباند و هر لاطائلی دلش میخواهد نگوید بگذارید اگر کسی وظیفهاش را انجام نداده تعقیبش بکنند ولی اگر کسی وظیفهاش را انجام داده نیایند این جا تحت لفافه و هوچیگری و نمیدانم بعضی حرفها اینجا هر چه دلشان میخواهد بگویند و هر چه هم دلشان میخواهد توی روزنامههاشان بنویسند بنابراین استدعا میکنم جنابعالی هم مخالفت تان را پس بگیرید که رای گرفته بشود و این کمیسیون تشکیل بشود تا بیخود کسی را متهم قرار ندهند و تکلیف این پرونده هم برای همه روشن بشود.

ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و ترتیب دادن یک بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد. ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریتشده به معدن ساغند در یزد. با آقای خسرو قشقائی کار داریم بحث خانها نیست فقط خسرو مطرح است من از جراید خواهش می کنم که مطالبی را مورد علاقه و احترام ملت هستند و در مراحل حساس بهترین خدمتی را به این ملت کرده اند . پرونده انتخاباتی آقای هراچ خاچاطوریان از اقلیت ارامنه جنوب ایران مرکز اصفهان در ساعت ۵/۹ صبح روز چهارشنبه ۵۹/۳/۱۴ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

ماده ۶- اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاص است از طرف بانک به توافق صاحبان اعیانی در صورتیکه طالب باشند بعدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود ـ عرضه خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار میشود. نکته دیگری هم که توجه خواهند فرمود آقایان و البته متوجه هستند که مذاکره در کلیات در هر ماده باید بشود و لازم هم هست و ذهن آقایان روشن میشود و نظر هرکسی گفته میشود ولی در اصل ماده اگر نقص داشته باشد مذاکرات در کلیات نتیجهای نخواهد داد بایستی از طریق پیشنهادات تغییراتی که به نظر آقایان مفید برسد در قانون انجام بشود پس موافقت بفرمایید که کلیات مواد را هر چه زودتر ما خاتمه بدهیم و پیشنهاداتی که به نظر آقایان میرسد تقدیم مقام ریاست بفرمایید که به کمیسیون برود و از طریق پیشنهادات کمیسیون از نظر آقایان مطلع خواهد شد اینست که من پیشنهاد کردم این ماده را هم به کفایت مذاکراتش رای بدهند که اقلا دو ماده امروز تمام شده باشد.

آقایان امروز اگربدهات وقصبات ایران سربزنید بیشترخانوادهها رادارای رادیوومشترک روزنامه خواهیدیافت. همهٔ اونایی که تا دیروز محل سگم بهشون نمیگذاشتیم امروز برای خودشون آدمی شدند و برامون پشت چشم نازک میکنند. فرامرزی ـ ما همیشه مینالیم که مملکت ما بایر و خرابست هر وقت هر عملی خواستیم بکنیم برای آبادی یک موانعی جلوش میگذاریم این ماده به نظر من که البته در خود ماده حرف خواهم زد ـ صحیح نیست، مذاکره هم به قدر کفایت در این قسمت نشده و روشن نشده (صحیح است) یکی دو نفر موافق یکی دونفر مخالف حرف میزنند فورا رای به کفایت مذاکرات میگیرند و رای و حرف باقی را توضیحات باقی را خفه میکنند و مجلس بدون اینکه حقیقه برایش روشن باشد رای میدهد (صحیح است) آقای نبوی فرمودند که اینقدر طول میکشد آنقدر طول میکشد.

نایب رئیس ـ آقای نبوی. نایب رئیس ـ اقای ملک مدنی. نایب رئیس ـ اقای نبوی موافقید یا مخالف؟ نبوی ـ عرض کنم که مجلس البته جای بحث و طرح مذاکرهاست ولی در عین حال نباید این بحث و مذاکره به میزانی برسد که اصل موضوع را از بین ببرد الان چهار جلسه بلکه پنج جلسهاست که این قانون مطرح است و هنوز نصف نشده و درماده ۶ تازه داریم صحبت میکنیم و این قانون ۱۲ مادهاست و شش ماه دیگر باقی است و اگر همینطور که در گذشته عمل شده در آینده هم عمل بشود باید چهار پنج جلسه دیگر برای شور اول معطل بشویم و تازه این باید به کمیسیون برود و برای شور دوم به مجلس بیاید و فراموش نفرمایند آقایان که در مجلس سنا هم بحث و شور باید بشود و همینقدر یا شاید بیشتر ممکن است این قانون طول بکشد پس آن منظور اصلی که ما داریم ممکن است به آن نرسیم منظور ما این بود که هرچه زودتر این املاک فروش بشود یا به رعایا واگذار بشود.

مهندس زیرکزاده – بله بنده هم دیگر عرضى ندارم بنده تمام میکنم و امیدوارم که این راهى که در پیش گرفته شده است به کمک آقایان وزرا به کمک نمایندگان مجلس به نتیجه صحیح برسد فراموش نشود اگر مجلس همکارى نکند و اگر مجلس دنبال اصلاحات را نگیرد اگر مجلس اصلاحات را تسهیل و آسان نکند هیچ دولتى نمىتواند اصلاحات بکند و در این اصلاحات دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند و این مملکت را از این وضع اسفبار نجات بدهند جاوید باد ایران این طومار را هم اهالى خیابان رباط کریم به وسیله آقاى مهندس حسیبى فرستادهاند که تقدیم میدارم.

پیشنهاد میکنم بعد از نطق اقای رضوی رای به کفایت مذاکرات در ماده ششم گرفته شود. شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ماده ۶ اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاصی است از طرف بانک به توافق یا با توافق که صحیح است به صاحبان اعیانی در صورتیکه طالب باشند نقدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود عرصه خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار میشود در این ماده از نظر اصول نما اگر اعیانی راما به نحو مطلق بگیریم اراضی که در آن کشت میشود باغ میشود غرس اشجار میشود استخر ساخته میشود اینها اعیانی است اینها نما است دیگر موضوعی باقی نمیماند یعنی همه باید مجانا واگذار شود (صحیح است) و اگر غیر از این بود که خانه هائی که در این اراضی ساخته شده بناهائی که ساخته شده گاراژ و مستقلاتی که ساخته شده اینها بایستی به طور صریح روشن بشود این جور ماده ترتیب دادن همان بساطها میشود همان اغراضها میشود (کشاورز صدر ـ خانه رعیتی) خانههای رعیتی بلی یک کسی دکان بزازی یک بنکداری هم ساخته اینهم رعیت است رعیت را که نگفتهاند حتما باید مثل رعایای کرمان و خراسان و آذربایجان لخت وستر عورت هم نداشته باشند رعیت را ما انشاء الله سعی میکنیم که همه چیز داشته باشند (نمایندگان ـ انشاءالله) این ماده به این کیفیت اگر اعیان را درست و تمام اگر به معنی نمای موجود تلقی کنیم نمای موجود از نظر قضاوت اعیان است و باید مجانا واگذار بشود وباید این ماده روشن بشود به طوری که اسباب زحمت نشود.

فرامرزی ـ بنابراین بنده معتقدم که این طرح را آقایان طوری بکنند که جامعتر باشد این استفاده را بنده از فرمایش آقای وزیر دادگستری کردم. ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی چون اغلب به پرونده قتل مرحوم محمد مسعود مستحضر شوند ماده واحده زیررا تقدیم وبا قید دو فوریت تقاضای طرح آنرا داریم. نایب رئیس ـ البته دولت خودش راجع به این موضوع رسیدگی خواهد کرد بنابراین بنده تقاضا میکنم پس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید