لازم نیست مدتی مزاحم آنها شوند

بدینسان، ارمنیان موقعیت تجاری خود را در صحنه های بازرگانی بینالمللی، با وجود رقابتهای سخت کمپانیها و بازرگانان بیگانه حفظ کردند و تبدیل به عناصری بنیادی در اقتصاد صفویان گردیدند. از این رو، چون در بازرگانی و اقتصاد کشور نقشی بنیادی یافته بودند، شاه نیز نمیتوانست در تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود آنان را نادیده بگیرد. روی هم رفته، از زمان شاه سلیمان اذیت و آزار، تبعیضها و تعصبات مذهبی نسبت به ارمنیان که مهمترین نقش را در اقتصاد ابریشم داشتهاند، روبه فزونی نهاد. عیار پول ایران در دورۀ شاه سلیمان رو به نزول نهاد و از سوی دیگر، حکومت مغولی هند پوشیدن زربفتهای ایرانی را برای رعایای خود قدغن کرده بود.

1. حیله هاى مورد اشاره در آنها به ویژه آیه مورد بحث, به معناى لغوى حیله نزدیک تر به ذهن مى رسند تا به معناى اصطلاحى حیله; زیرا چنان که گفته شد, در حیله شرعى شخص به دنبال تصحیح عمل خود و یا ایجاد گشایش و توسعه اى بر خویش است, ولى در این حیله ها شخصِ حیله گر با پنهان کاریِ نیت و هدف اصلى خود, به دنبال زیان رساندن به همسر خود با سوءاستفاده از احکام شرعى است. او در سال 1080ق/ 1669م، با هدف توسعۀ روابط تجاری، همراه با دیگر تجار ارمنی وارد پاریس شد و در آنجا به منظور پیشبرد اهداف خویش، با خواهر زن «تاورنیه»، بازرگان معروفی که سفرنامهاش را میشناسیم، ازدواج کرد (گلبنگیان، 134، 113-114). دوزاگلی سپس مسافرتهایی نیز به هلند، آلمان، سوئد، لهستان، مسکو و ترکیه نمود.

بیاتی شعر حاضر را به نویسنده و ادیب آرژانتینی و استاد دانشگاه بوئنوس آیرس، خورخه لویس بورخس (1986- 1889م) تقدیم کرده است؛ بیاتی بصیرت بورخس را ستوده است و از این رو نابینایی ظاهری او را در برابر روشنایی دل و بصیرت درونیاش، هیچ میانگارد.کسی که توان دیدن اشیاء اطراف را ندارد اما از آن سوی نقاب اسطوره آگاه است و حقایق را از درون اسطورهها بیرون میکشد. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است.

در صورتیکه خشکی و خم ماندن زانو ایشان همراه با درد تورم و التهاب سایر مفاصل هم هست بخصوص اینکه صبحها از خواب بیدار میشوندخشکی مفاصل بیشتری دارند ممکن است بیماریهای سیستماتیک مانند رماتیسم منشا این موضوع باشد . که این موضوع . حتما میدانید که اکسیژن برای عملکرد درست سلولهای بدن و بازسازی سلولهای جدید، ضروری است. این میوه دارای ریشه های کم عمقی است، از این رو لازم است که حتما در سال اول آن را به خوبی آبیاری کرده و از دادن خشکی زیاد به این گیاه خودداری نمایید.

ارمنیان در اصفهان نیز بازاری به نام خود داشتند که در دهانۀ ورودی بازار اصفهان واقع بود. بدینسان، ارمنیان در تجارت خارجی ابریشم و در داد و ستد با ممالک شرق و غرب جهان آن روز نقش مثبتی داشتند. اینان از آن روی که با زبانهای اروپایی آشنایی داشتند و هم این که در میان همکیشان مسیحی خود بهتر میتوانستند بازاریابی نمایند، نیز ویژگیهای فردی و جمعی و روحیۀ خاصی که داشتند توانستند ابریشم ایران را به قلمروهای مختلفی در سراسر جهان معرفی و عرضه نمایند که برخی از این قلمروها، مانند ناحیۀ «کورلاند»، در این پژوهش شناسایی و معرفی شدهاند.

از سوى دیگر تودهى مردم با دیدن سستى امیران و چند دستگى نیروها و دیدگاهها، در پى نگهداشت زندگى عادى و آرام خود افتادند و رفته رفته روح برترى خواهى مسلمانان از میان رفت. با این همه، دورۀ طلایی تجارت ابریشم، همانند موقعیت ممتاز بازرگانان ارمنی آن، از دورۀ شاه سلیمان، در اثر سوء سیاست حاکمان و تنگناهای سیاسی ـ اجتماعی، رو به افول نهاد و در دورۀ استیلای افغانان به پایان خود رسید. پس از این واقعه و برادر کشی و سکوت امرای مسلمانان در برابر آن، برای زمامداران مسیحی مسلم گردید که نقشه ها و فعالیت های آنان کار خود را کرده و روح سلحشوری و شهامت و تعصب در حفظ دین و ناموس و کشور، از میان مسلمانان رخت بر بسته، و وقت آن رسیده است که آرزوی دیرین خود، یعنی تصرف کشور اسلامی اندلس و اخراج مسلمانان از آن جا را عملی سازند.

5-3- تقدّس داستانهای پیامبران نزد ایرانیان: در میان اقوام سامی، افراد برگزیده به عنوان پیامبر که با خدای یکتا در ارتباط است و مردم را هدایت میکند، شناخته میشوند و هر کدام هم سرشار از قهرمانیها در مشکلات هستند و در مقابلِ اقوام سامی، افراد برگزیدة ایرانی، به شکل پادشاه مطرح میشوند که دارای تاج و تختند. زغالاخته، انگور قرمز، کمی از شیرینکنندهی موردنظر شما، زنجبیل تازه، رزماری تازه، سرکه قرمز به آرامی باهم جوشانده میشوند تا این میوه، شکلش را از دست بدهد (له شود). اندک اندک کار بیاعتقادی به اصول کهن ملی به آنجا کشید که گویندگان دست به استهزاء و خوار شمردن پهلوانان و مشاهیر بزرگ تاریخ ایران زدند و داستانهای کهن ایران را که به منزلة تاریخ قوم ایرانی بود، افسانههای دروغ شمردند.

در این بازار، کالاهایی چون ماهوتهای انگلیسی، هلندی و ونیزی همراه با برخی اجناس دیگر که مورد توجه ایرانیان بود، به مشتریان عـرضه میکردند (تاورنیه، 388-389). در برابر این یگانگی و انحصار ارمنیان، کـوششها و رقابتهای بازرگانان انگلیسی و هلندی، چندان موفقیت آمیز نبود. زیرا آنان نه تنها توان رقابت و مخالفت با بازرگانان ارمنی را نداشتند، بلکه چنین روشهایی را اصلاً به سود خود نمیدیدند. گرچه در مدینه براى حل اختلاف بین قبایل آمد; ولى بین مردم، خود به خود، چند دستگى جدید پدیدار شد. در حالى که در روزگار ما, اگر این حکم, چه به گونه اطلاق و چه با قید براى مردم اعلام شود و آنان بخواهند حق خود را بگیرند, شاید بیش از نیمى حاصل کار کشاورزان را حق المارّه در بر بگیرد.

چه مقدار مصرف کنیم؟ ج. بازرگانان ارمنی جلفای نو، اتحاد و تواناییهای خاصی را برای تجارت، چه در مسیرهای مهم خشکی، و چه در مسیرهای دریایی داشتند. بسیاری از مواد مغذی مهم در آب انگور یافت می شود که میتواند منافع بهداشتی زیادی برای بدن داشته باشد. ظرفیـت نگهـداری آب در خـاکهـایی کـه دارای بافـت سـنگینتـر هستند، بیشتر است از اینرو میتوان در این خاکها آبیاریها را با فواصل بیشتر انجـام داد. کلانتر یا حاکم جلفا که از ارمنیان بود، با موافقت شاه به کارهای حکومتی رسیدگی میکرد.

افزون بر این، دکانهایی را که صاحبان آنها در اصفهان کشته شده یا گریخته بودند، به دستور محمود گشودند و غارت کردند (گیلانتز، 91-92). در پی این رویدادهای تلخ، منابع مالی ارمنیان نیز سخت کاهش یافت و سرانجام بسیاری از آنان به تنگدستی و بیچارگی افتادند. شاه عباس یکم در فرمانی، که در گنجینۀ کلیسای وانگ موجود است، دستور ساختن کلیسای بزرگ « وانگ» را برای آنان صادر کرد ( رائین، 114-115). افزون بر این، از منابع چنین برمی آید که ارمنیان جلفای اصفهان، از امتیازات دینی و اجتماعی بسیاری برخوردار بودهاند. بنا به گزارش سانسون، در روزگار شاه سلیمان، مسیحیان بنا به تعداد افرادشان، از پانزده سالگی میبایست مبلغی به عنوان جزیه میپرداختند (سانسون، 134). هرچند که سانسون از رفتار شاه سلیمان نسبت به مسیحیان ابراز رضایت میکند، اما در مجموع وی نمیتواند برخی رفتارهای ناپسند شاه و مقامات را نادیده بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید