لغات انگلیسی (Vocabulary) : مرجع آموزش محور لغت و اصطلاحات انگلیسی

9- يادداشتهاى در تاريخ صنايع افغانستان، اين کتاب علامه حبيبى در سال ١٣٨٢ هـ ش از جانب مرکز تحقيقاتى علامه حبيبى با اهتمام دکتر خوشحال حبيبى و استاد حبيب الله رفيع در ٥٧ صفحه به چاپ رسيده است و شامل موضوعات خطاطى، مصورى و نقاشى، اثر هنرى هرات در فارس، مکتب هنرى هند، صحافى و جلد سازى و اثر، منسوجات، قالين باقى، نجارى و غيره ميباشد این کتاب همان گونه که در مقدمه آن آمده در واقع خلاصه از کتاب هنر در عهد تیموریان علامه حبیبی است، که اصل آن قریب به هزار صفحه می باشد و درزمان حیات مرحوم حبیبی چاپ ومنتشرشده است.

این فرهنگ از دو بخش متمایز تشکیل شده که بخش اول، مفاهیم عام مربوط بهتئاتر و هنر نمایش و بخش دوم بیشتر بهزندگینامه و آثار بزرگان هنر نمایش با تأکید بر هنرمندان فرانسوی گردآوری و تنظیم شده است. کتاب بیشتر ازهمه به شواهد گردآوری شده از زبان خود خوشحال ختک که مجموعه یی با ارزش و غالباً بینظیری از منابع تاریخی و فرهنگی قبایل افغان در قرن ۱۷ را در خود دارد، استناد نموده است. جراحت زند و بیاماسد : بلفظ خویش کند زمهریر را تشبیه جراحت دلشان را زند بلفظ ستیم.سوزنی.

بعد از آن سه مثل دوده مازوبستاند و بشکند و ده مقدار مزو و آب بر وی ریزد و یک درهم برگ حنا و یک درهم برگ موذد و نیم درهم وسمه و نیم درهم افتیمون بر سر مازو ریزد و یک شبانه روز رها کند. سایت عالی دارید اگه میشه لطف کنید یک قایل ورد یا پی دی اف از فرهنگ لغت معماری انگلیسی به فارسی بزارید ممنون میشم . مرحوم حبیبی هم طبق همین سنت ابتدا به مکتب خانه رفته دروس ابتدایی را یاد می گیرد ودر این دوره با خواندن کتابهای چون: مثنوی معنوی مولاناجلال الدین محمد بلخی، گلستان وبوستان سعدی ودیوان حافظ شیرازی با أدبای فارسی آشنا می شودهمین آشنایی درکودکی باعث می شود، که حبیبی بعد از اتمام ادوار تحصیلی اش به أدب وأدبای فارسی توجه خاصی کند، ووقتی زیادی را روی آثار این بزرگان بگذارد وباالهام ازاین بزرگان علاوه برتالیف ده ها کتاب ومقاله در ادب فارسی وپشتو چند مجموعه شعری هم به فارسی بسراید، مانندپیام شهید و درددل بآستان آزادگان وپیام عصر به فارسی.

4. آثار حبیبی به زبان فارسی الف- آثارچاپ شده فارسی 1- ده هزار لغت پشتو (طبع قندهار، 1318هـ ش ) 2- تاریخچه سبکهای شعرپشتو (طبع کابل، 1311 ش ) 3- تاریخچه ادبیات پشتو (طبع قندهار، 1311ش ) 4- پیغام شهید مثنوی (طبع کابل، 1314ش ) 5- درد دل، مثنوی (1315ش) 6- غزنه مثنوی (1315ش ) 7- مجمع الغرایب و مزار علوی در بلخ تلخیص این کتاب چاپ شده 8- تاریخ افغانستان در عصر تیموریان هند (طبع انجمن تاریخ ۱۳۴۲ش) 9- جوان مردان و عیاران (کابل 1321ش) 10- اشعارودیوان تیمورشاه افغان (کابل 1312ش ) 11- زرنج واحوال تاریخی آن (کابل 1323ش ) 12- تحقیقات راجع به پته خزانه (کابل 1324ش ) 13- تحقیقات راجع به ترجمان البلاغه رادویانی (کابل 1330ش ) 14- محقق قندهاری شرح احوال وآثارمولوی حبیب الله قندهاری (کابل 1314 ش ) 15- کتابهای گم شده تاریخ غزنویان (طبع کراچی 1338ش) 16- رابطه ادبی سند با افغانستان (طبع کراچی 1337ش ) 17- شاعر هیرمند هارون خان افغان (کراچی 1338ش ) 18- زبان دو هزار ساله افغانستان (طبع انجمن تاریخ کابل 1343ش) 19- راهنمای تاریخ افغانستان درکتب فارسی وعربی (کابل 1348ش) 20- نگاهی به سلامان وابسال جامی (کابل 1343ش ) 21- رساله سررشته طریقت خواجگان ازجامی (کابل 1343ش ) 22- تاریخ مختصرافغانستان در دو جلد(طبع کابل 1347ش) 23- متون دری(طبع پوهنتون کابل 1346ش ) 24- تصوف دری (طبع پوهنتون کابل 1346ش ) 25- تاج کابل شاه درکعبه (کابل 1348ش) 26- هفت کتیبه قدیم (کابل 1348ش) 27- تاریخچه خط درافغانستان (کابل 1350ش) 28- اصل خلجیان افغانی رفع اشتباه درباره ایشان (طبع تهران 1349ش ) 29- هنرعصر تیموریان ومتفرعات آن (تهران 1355) 30- نسب وزادگاه سیدجمال الدین افغانی (کابل 1355ش ) 31- انتخابی ازحدیقه حکیم سنایی متن انتقادی (کابل 1352ش 32- منازل السایرین در دایره وجود(طبع درشماره 1جلد 24 مجله ادب کابل 1355ش ) 33- تحقیق برتاریخ وفات سنایی (طبع مجله یغما شماره 353 تهران 1356ش ) 34- خودی وبیخودی دراندیشه اقبال (طبع مجله ادب شماره 35سال 25 کابل 1356ش ) 35- مدرسه شاه مشهد غرجستان وبنای مرقد سالارجلیل درکیمسان بلخ (طبع مجله هنرومردم شماره 173 سال 1355ش تهران ) 36- نام های برخی از ایزدان عصرکوشانی واثرهای آن در ادب والسنه افغانستان (کابل 1359ش ) 37- پنجاه مقاله حبیبی (طبع اکادمی علوم کابل 1361ش. 38- تاریخ افغانستان بعدازاسلام (کابل 1345ش) 39- خلیلی نامه مثنوی (طبع پیشار1334ش.

و رجوع به قطب الدین آیبک و آی بیک قطب الدین شود. رجوع به ایشیک آقاسی شود. در اروپا، اولین فرهنگ لغت نامه تک زبانه به زبان اسپانیایی، نوشته و در سال ۱۶۱۱ در مادرید، اسپانیا توسط «سباستین کوواروبیاس» منتشر شد. همچنان سه سال ریاست ونشر مجله کابل را در اکادمی پشتو که به زبان پشتو منتشر می شد را بعهده داشته است. در مورد فعاليت هاى سياسى و ادارى بابر و همچنان در مورد مسکوکات و تشکيلات عسکرى بابر معلومات خوب و مفیدی داده است. اين کتاب در مورد پادشاهان گورگانى که در هند حکومت نموده اند معلومات مفید و محقیقانه ارايه گرديده است.

همچنين در مورد پادشاهى شاه جهان و اورنگ زيب نيز مطالب علمی ارايه گرديده است. زنها تقریباً ۵۰% از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. حبیبی یک محقق پرتلاش، سخت کوش بود که با تلاش های شبانه روزی خود درزمینه های تاریخ وجغرافیای تاریخی وادب افغانستان توانست جایگاه ویژه نه تنها درافغانستان بلکه درکل جهان برای خود کسب کند ودر دایرة المعارف جهان به عنوان یک محقق صاحب نظر افغانستان مطرح شود، وی باتلاش وکوشش های فراوان توانست درسال1322ش نشان درجه دومعارف را از دست پادشاه افغانستان دریافت کند. امکان تغییر سرعت خوانده شدن متن و انتخاب گوینده- در تک تاز شما می توانید حتی سرعت خوانده شدن متن را تند یا کند کنید (بر حسب تعداد لغات در دقیقه)، این کار به شما کمک می کند تا سرعت تلفظ لغات و جملات را بر حسب سطح زبان خود تنظیم نمائید.

مترجم این اثر که کتاب مذکور را بمدت خیلی کوتاهی از دانشگاه لایدن در اختیار داشت، توانست فقط مقدمه و بخشی از فصل نخست کتاب را از زبان روسی به دری برگردان کند. او در سال ۱۳۱۴ پس از پایان تحصیل و انجام خدمت نظام در حالی که فقط ۱۷ سال داشت به ریاست دانشسرای مقدماتی اهواز منصوب شد؛ سپس ریاست دانشسراهای وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) را به عهده گرفت و در همین زمان توانست دوره روانشناسی عملی، خط شناسی، قیافه شناسی و مغز شناسی را به صورت مکاتبهای در آموزشگاه روانشناسی بروکسل بلژیک بگذراند.

» یاد کرده و مطلع شعرش را نقل کرده و همچنان مصرع «باز از کجا این بهار نزدم آمد… این زبان در زمان مادها و هخامنشیان (ق.م330- 559 ق.م) رواج پیدا کرده و قدیمی ترین زبان است که مادها و هخامنشیان با آن می نوشته و صحبت می کردند. تأثیر زبان عربی که در این زمان همچنان زبان فرهنگی کشورهای اسلامی شمرده میشد البته در درجه ٔ اول قراردارد اما لغات متعددی نیز از زبانهای ترکی و مختصری از چینی و سغدی و غیره در آن راه یافت .

برداشت الفنستن از آفریده های ادبی افغانها را میتوان اکنون سطحی انگاشت، چون آنها در نتیجهء آشناییهای کوتاه و با تعدادی ناچیزی از دیوانهای شعری، اندیشه های مذهبی و تاریخی و همچنان ترجمه هایی از زبان فارسی استوار بوده است. در درازنای سدهء ۱۹ عمدتاً بریتانیاییها به آموزش آثار خوشحال مشغول بودند، و آن علت تاریخی داشت: حضور فعال نظامی- سیاسی بریتانیا در مناطق پشتون نشین، لزوم عملی آموزش زبان و همچنان ادبیات پشتو را مهیا ساخته بود. رهبران ختک که حیثیت تیولداران (حاکمان محلی) وابسته به امپراتور مغل را دارا بودند، روابط تنگاتنگ با هندوستان و فرهنگ غنی و متنوع آن داشتند.

خوشحال با تفاوت از پیشینیان خویش که اکثراً تحت تأثیر غزلهای زبان فارسی بیشتر به مسایل مذهبی و الهیات پرداخته بودند، نخستین بار در اشعارش موضوعات تاریخی- بیوگرافیکی و انگیزه های ملی را انعکاس داده است. واجب کردن حج را بر خود به تطیب زعفران بجهت احرام، یقال: ایدع الحج علی نفسه اذا اوجبه. برپای کردن. برپای داشتن. اروری که میده چیه؟ کلا نصب نرم افزار از لینکی عیر از گوگل این ارور رو میده. روارتی در جملهء آثار خوشحال از دو کتب وی درمورد حقوق اسلامی که از عربی ترجمه شده اند، «هدایه» و «آیینه» نام میبرد، که امروزه از سرنوشت این آثارهیچکس نمیداند.

نام رودي است در تراکیه که به ستریمون موسوم است و میرسین نیز خوانند. طائفه کاکر ابتدا درقسمت های باختری کوه سلیمان موسوم به کاکرستان بسرمی بردند. جلد دوم آن دارای اوضاع 700سال دیگرتا بازیابی استقلال می باشد.» 3- ظهر الدين محمد بابر: اين کتاب مشتمل برسه بخش است که در سال ١٣٥١ هجرى شمسى از طرف موسسه نشراتى بيهقى به چاپ رسیده است .دربخش اول این کتاب مولف به معرفى خاندان بابر و جنگ ها و حملات بابر به جانب افغانستان و هندوستان پرداخته است. ستون.فردوسی. – ستون پنجم؛ گروهی که در کشوري به زیان آن کشور و به سود بیگانه فعالیت کنند.

مسئله یی که سالها پیش در زمان رضا شاه در ایران مورد مناقشه قرار داشت ، اکنون مدتی است که در میان افغان ها بخصوص افغان های خارج کشور گاه گاهی شدت می یابد. علاوه براین دایرة المعارف آریانا و ویکیپیدیا هم به این مسئله توجه کرده ولیستی از از این آثار را ارائه نموده است. از یکسو زبان گفتاری پشتو به مرحلهء آغازین نوشتاری ارتقأ کرده، چندین نسل مؤلفان را تعویض کرده و تجارب معین ادبی را انباشته بود و از سوی دیگر خوشحالخان از نسب اشرافی ختکها بوده که از نگاه اقتصادی- فرهنگی یکی از قبایل پیشرفتهء افغان در سدهء ۱۷ بودند.

دورِن است که نخستین بار بتدریس زبان پشتو در آنجا آغاز کرده و بدینمنظور کتاب درسی را براساس کتابهای دستنویس پشتو منجمله کتاب خوشحالخان ترتیب کرد. مؤلف در این کتاب اوضاع سیاسی، اداری، فکری، اجتماعی و اقتصادی دوقرن اول اسلامی را بررسی کرده است. در پرتو همین سیاست ، رژیم شاهی افغانستان گام بعدی را به جلو گذاشته و با طرح “مسئلۀ پشتونستان” (در لفظ و بدون هرگونه اقدام سازنده) ، توانست که کمک اتحاد شوروی را جذب کرده ودر برابر پاکستان که متحد استراتیژیک امریکا در منطقه بود، از موقعیت بهتر برخوردار شود. که آنها عبارت اند از: 1. مولوی عبدالواسع (م1308ش)که حبیبی همزمان بامدرسه دولتی از محضرایشان استفاده می کرده است، چناچه گذشت حبیبی علومی چون: صرف، نحو، ریاضی، هیئت، فقه، اصول فقه، منطق، مبانی بلاغت وعروض وقافیه را ازوی آموخته است.

3-2. دوره عالی و تکمیلی علامه حبیبی همزمان با مدرسه دولتی درمکتب خانه هم در درسهای عموزاده ش مولوی عبدالواسع شرکت می کردند بقول خودش«هنگامی که در مکتب ابتدایی درس می خواندم کتب ابتدائی صرف ونحو عربی وریاضی وهیئت وفقه واصول فقه ومنطق ومبادی بلاغت وعروض وقافیه را از عموزاده خود مرحوم عبدالواسع شهید فراگرفتم» در همان وقت علاوه برشرکت در درس عبدالواسع در اوقات فراغت از محضر مولوی ابوالوفا قندهاری هم استفاده می نموده است چنانچه خودش دراین باره می نوشته: «من بعد از وقت مکتب بمحضر شریفش (مولوی ابوالوفا) می رفتم قرآن عظیم را بامبادی تجوید و هم مبادی صرف ونحو، فقه وعلومی ادبی را از او بوجه احسن و اسهل یاد گرفتم او مانند مربی دلسوز وپدر مهربان به من درس می گفت وآنچه از او آموختم تاکنون زاد راه من است» حبیبی بعد از فراغت از مدسه دولتی دردرس ابوالوفا شرکت نموده واز محضر او استفاده ها نموده است.

این لوح فشرده طرحی است تازه برای استفاده آسان از لغت نامه دهخدا به عنوان یکی از نفیس ترین آثار علمی در زبان و ادب فارسی که گنجینه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارسی را در قالبی زیبا و موزون با ابزارهای پژوهشی متنوع به علاقمندان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی عرضه کرده است . » را درج کرده است. در این کتاب برعلاوه مسایل قبلاً تحقیق شده در مورد خوشحالخان نگارنده به جنبه های ناشناختهء شخصیت و زندگی شاعر پرداخته و مقام او را بویژه در ادبیات پشتو و در تاریخ پشتونها مشخص ساخته. با اینهم ارزیابی کوتاه او از خوشحالخان از نگاه محتوا با ارزش و دقیق است.

دیدگاهتان را بنویسید