مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

کاخ مروارید که با عنوان کاخ شمس از آن یاد میشود، در مهرشهر کرج و در انتهای خیابان ارم قرار دارد. از این رو هر کسی که در شهر تهران بخواهد به هر منطقه ای برود میدان توپخانه نقطه ای بسیار سر راست و ساده است. اگه شوفرها امیدوارند که شاید واسهٔ ماشینشون خطری پیش نیاد، و حتم دارند که غیر از اینم خطری واسشون نیست، من این امیدرم نداشتهم. 18. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین خدمات ذخیرهای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتیها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله شناورهای اجاره شده از سوی ایران شوند، در صورتی که آنها اطلاعاتی دال بر این امر دارند که این شناورها در حال حمل کالاهایی هستند که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و پاراگرافهای ۸ و ۹ قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند.

و شاید میخواست نظر مرا نسبت به این بدبینیهای خودش بشنود. کم کم میدیدم که سعی میکند مرا به حرف بیاورد. تأمین هزینه حمل و نقل و انتقال کارگران تهرانی که ممکن است مایل به مهاجرت به مراکز صنعتی شهرستانها باشند. شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین آموزشهای فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمکهایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها میخواهد تا هوشیاری و محدودیتها بر تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوقالذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

این سد چند منظوره بر روی رودخانه کرج بنا شده که علاوه بر تامین آب تهران، از دریاچه آن برای پرورش انواع ماهی قزلآلا، ماهی سفید و ماهی سیاه و همچنین تولید انرژی برقابی استفاده میشود. من وقتی دیدم که او کارهای صنعتی را از عهدهاش بر نمیآید، فکر کردم که دلیلی ندارد که کارهای ذوب آهن را از راه او انجام ندهم و پیش خودم هم تصور میکردم که در هر حال اگر هم از عهده کارش به صورت خوب بر نیامد همیشه امکان تغییرش میتوانست باشد، بنابراین فکر کردم که خودم دیگر مدیر عامل ذوب آهنی که هنوز در ایران بوجود نیامده نباشم و این کار را محول به شیبانی بکنم بعد هم ببینیم که چه نتیجهای میگیریم.

اما وقایع پارسال زمستون که در مازندرون گذشت این ایمان رو از من گرفت. صدایش به ناله شبیه شده بود و من، که سروصدای ماشین نمیگذاشت صدایش را بشنوم، سرم را خیلی نزدیک به او برده بودم. و روی لباس سیاه او مینشست، او کنار پنجره نشسته بود. موضوع صحبت باز فراموش شده بود. آمده تا خود را در این هیچ فراموش کند. مقدمه عرض کنم که بنده مخبر شعبه پننجم را آقای دکتر باهنر به مجلس معرفی کردم خودهیات رئیسه اطلاع نداشتند که شعبه مربوط تغییر پیدا کرده و آقای مهندس صباغیان به عنوان مخبر شعبه هستند این است که اگر بنده حالا از ایشان تقاضا می کنم و آقایان سابقة دهنی دارند خواستن به این وسیله تصحیح بشود .

مراتب را بانهایت تأسف وتأثر به عرض نمایندگان محترم رسانیده از دو. سوغاتی های مختلفی و در طبقه بندی های متفاوتی در شهر کرج وجود دارد که افراد در سفر به آن می توانند آنها را خریداری نمایند. «مسئولیت اجتماعی» مقولهای مهم در گفتمان دانشگاههای «نسل چهارم» با محوریت تعهد و مسئولیت آنها نسبت به محیط پیرامونی، از جمله نقش و مشارکت در توسعه اجتماعی، تعهد در قبال محیط زیست، شفافیت و شایسته سالاری، رعایت حقوق عامههای مختلف و … مادرمون در حال انتظار، خونه برادرش نشسته که من یا برادرم برگردیم و سراغی ازش بگیریم.

جاده که پیچ خورد و سواری ما از نظرشون غایب شد، فوراً تو اون میدونگاهی پیچیدم و صاف تا وسط جنگل روندم. اما تو همین مدت میبینم که دارم خورد میشم. من اگه اینهمه شبها بیداری کشیدهم، اگه خودمو آوارهٔ بیابونها کردهم، اگه زندگی ناچیزم روآتش زدهم، همهش دلم به این خوش بوده که چشمهایی هست که خبر دوندگیهامو با علاقه میخونه و بهش اهمیت میده. و در مورد اشخاص و نهادهایی که توسط شورای امنیت یا «کمیته» مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامهها کمک کردهاند یا در راستای نقض مفاد قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رساندهاند، اعمال گردد.

که عبارت بود از یک کارخانهای که پلهای بزرگ فلزی یا دیگ بخار یا ظرفهای زیر فشار و اینگونه چیزها را میساخت که الان هم وجود دارد و کار میکند. از مزایای مسافرت با اتوبوس در دسترس بودن اتوبوس در بیشتر روزهای هفته بوده که به اکثر شهرهای بزرگ در طول یک روز چندین اتوبوس برای سفر وجود دارد. شاید میخواست من برایش بگویم که مسافرت من تنها یک سفر گردشی نیست. اما بگذارید قبل از اینکه باعث تعجبتون بشم هر چی رو که بایست براتون بگم.

دائیم مدتها است او رو به خونهاش برده و نمیگذاره حتی یک شب هم پهلوی ما بیاد و درد دلهای پسر آوارهشو بشنوه. و گاهگاهی که من سرم را رو به جلو میگرداندم، در آینهٔ جلوی او میدیدم که متوجه ما است. تصمیم گرفتم پس از حرکت اولین سؤالی که از او میکنم همین باشد. مساحت این استان 45491 کیلومتر مربع بوده که حدود 2.8 درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود. شورای امنیت تاکید میکند که هیچ موردی در این پاراگراف کشوری را ملزم نمیکند که مانع از ورود اتباع خود به داخل خاک آن کشور شوند.

همهٔ اونایی که تا دیروز محل سگم بهشون نمیگذاشتیم امروز برای خودشون آدمی شدند و برامون پشت چشم نازک میکنند. حتی جهاننما که میکشیدیم برای تمام آسیا و افریقا و استرالیا به دو سه رنگ بیشتر احتیاج نداشتیم. 15. شورای امنیت متذکر میشود، کشورها، در راستای قوانین بینالمللی بخصوص قوانین دریایی، میتوانند درخواست بازرسیها از شناورها در دریای آزاد را با کسب رضایت از کشوری باشند که شناور مذکور تحت لوای آن حرکت میکند، ارایه کنند.

ساشین عازم حرکت بود. برای روز اول خیلی زیاد بود. در یک دکان بزازی یک خانوادهٔ دهقانی برای دخترشان که در همان کنار ایستاده بود و دخالت نمیکرد، جهیز تهیه میکردند. حالا من مانده بودم و ناظم که چیزی از لای در آهسته خزید تو. تعداد زیادی شیرینی پزی در تبریز وجود دارد که به طور خاص شیرینی قرآبیا یکی از خوشمزه ترین ها و معروف ترین هاست ، سایر شیرینی فروشی ها مانند نگا (یا نوقا) وجود دارد ، سایر موارد مانند رایس ، انواع شیرینی های دیگری نیز وجود دارد ، ممکن است شما از تبریز به عنوان پایتخت برای خوردن غذا یاد کنید!

لباس های ترک نیز در بازار تبریز محبوب هستند و قیمتی مناسب دارند. امیدوارم که بتوانید براى مردم این مملکت در سایه فعالیت آقایان جوانها یک کارى انجام بشود این بود عرایض مختصرى که بنده داشتم و مطالبى هم آقایان نوشتهاند که دیگر جاى خواندنش نیست. این کافه یکی از کافی شاپهای کوچک، ولی شلوغ شهر تبریز به حساب میآید. ویک نفر نماینده بانک کشاورزی بمنظور اینکه درآتیه بانک بتواند بزارعین ورعایا وام بدهد وکمک مالی نماید تشکیل شده وتحت نظر ونظارت یکی دونفر از اعضای سیار کمیسون مرکزی مقدمات را درهرمحل فراهم نماید وپس از انکه کمیسیون مرکزی مقدمات رادرهرمحل فراهم نماید وپس از انکه کمیسیون مرکزی نقشه عمل وگزارش کمیسیون فرعی را مورد رسیدگی قراردادووزارت دارایی تصویب نمود بموقع اجرا گذارده شود.

دیدگاهتان را بنویسید