مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

این بنا در کنار بازار بزرگ تبریز ، در خیابان مطهری واقع شده است. اراضی مزروعی منظور در تبصره ۶ ماده ۳ قانون به ترتیب مندرج در این ماده فروخته خواهد شد چنانچه قناتی متعلق به خود کشاورزان باشد از اراضیآبگیر متصل به آن به اندازه سهمیه خارج از قرعه به آنها فروخته میشود چنان چه صاحبان قنات متعدد باشند بین آنها نیز از اراضی مذکور قرعهکشیخواهد شد. در مرکز استانها کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی که به نام کمیسیون “تقسیم و فروش استان” نامیده میشود پس از وصول گزارش کمیسیونتقسیم و فروش محلی با توجه به تعداد کشاورزان و مساحت اراضی دایر مزروعی و آب موجود و موقعیت ملک و حداقل و مقدار زمینی که اعاشه یکخانوار را تأمین کند مقدار زمینی که در هر آیش برای زراعت صیفی و شتوی باید به هر کشاورز فروخته شود تصویب و ارزش هر سهم را با توجه بهصورتمجلس ارزیابی معین خواهد نمود.

نایب رئیس – آقای ملک مدنی موافق هستید؟ درست توجه بفرمائید که بعد از این اعلام رای بشود و همین کفایت بکند و دیگر کسی مخالف صحبت نکند یک پیشنهاد دیگر این است که چون مخالفین متعدد هستند آنها هم می خواهند صحبت بکنند و موضوع ادامه پیدا بکند بطریق اول هنوز از کسی من نشنیده ام که بخواهد بیاید بعنوان موافق صحبت کند چون طرف مورد اعتراض نیست که از خودش دفاع بکند و باید قاعده دفاع مورد اعتراض را هم بشنویم و طبق تمام موازین اخلاقی و شرعی و قانونی ( امین سازگارنژاد – در همین جا تذکر دارم چون در نامه اش نوشته در مجلس امنیت ندارم ) شما تامل کنید حرف من که تمام شد صحبت بفرمائید .

یک پیشنهاد این است . او یعنی آقای قشقائی شرح داد درباره روزنامه هفتگی که می خواهد تشکیل بدهد و منتشر بکند با همکاری آقای مدنی اطلاعات بیشتری در این زمینه داد در رابطه با دلایل تاخیر این نشریه و همینطور اشکالاتی که تابحال نتوانسته اند یک سردبیر خوب برای این کار گیر بیاورند . فواد کریمی – عکس های خسرو قشقائی را در کاباره های اروپا را نشان بدهید . و بر آن اساس تصمیم گرفته شده بود امروز هم چند تا عکس آوردند .

نایب رئیس ـ در قسمت اول هر روز از وقتی که اعلام شدهاست ۵، ۶ دقیقه تاخیر شده و امروز که یک قدری تاخیر شد برای تشکیل شعب بود در قسمت دوم هم با اجازه با کمیسیون محاسبات است، آقای نخستوزیر بفرمایید. هادی غفاری – چون آقای دکتر سحابی اجازه دادند بنده حرف می زنم یک سوال از وزارت کشور دارم که این چه وزارت کشوری بوده است که با وجود این همه اسناد حداقل اینقدر غیرت بخرج نداده است که یک صفحه اش را بخواند و ما را آنقدر معطل نکند لااقل این مقدار وزارت کشور هست می کرد و یک صفحه از این گزارشات را می گرفت من کاری ندارم چه کسانی بدون تحقیق آقای خسرو قشقائی را آزاد کرده اند .

هنگامی که تعدادی اسلاید از ایل قشقائی را مشاهد کرده خیلی متاثر شده و نزدیک بود اشک از چشمانش جاری شود . پرونده انتخاباتی آقای سید احمد مصطفوی کاشانی از شهرستان نطنز و قمصر در ساعت ۹صبح روز چهارشنبه ۵۹/۳/۱۴ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . بالنتیجه به چینیها نزدیک میشود تا بتواند در کنفدراسیون اکثریت داشته باشد . نورالدین امامی ـ اولا اوقاتی که برای مجلس تعیین میشود باز هم یواش یواش دارد تخلف میشود نیم ساعت، سه ربع تاخیر میشود و راجع به این آقایان غائبین که با اجازه هستند و اسامیشان راخواندند اینها با اجازه کمیسیون محاسبات است یا با اجازه هیئت رئیسه؟

بنابراین از طریق مجلس شورای اسلامی باید این مسائلی که امریکا با هر کسی و یا هر ناکسی که توانسته رابطه برقرار کند اعلام کند تا قشرهای ساده لوح مملکت ما که تصور می کنند که امریکا کنار نشسته یا نمی خواهد یا در صدد توطئه های جدید نیست اینها به عمق قضایا و فاجعه بیشتر پی ببرند . اسلامی ـ عرض کنم بنده قبل از اینکه کمیسیون عرایض تشکیل بشود بر علیه آقای ساعد اعلام جرم کردم ولی تا حالا تعقیب نشدهاست و بنده را هم کمیسیون عرایض نخواستهاست بنده استدعا میکنم دستور بفرمایید این موضوع را زودتر تعقیب بفرمایند و بنده را بخواهند که دلائل خودم را به کمیسیون عرایض تقدیم کنم.

چرا در آنجایی که چاه آب لازم است نمیروند چاه بزنند اگر مىخواهند با برنامه دولت کار بکنند قبولشان داریم و باید تحت کنترلشان بگیرید و ببینید کجاها احتیاجاتش بیشتر است بگویید همان جا خرج بکنند موضوع بحرین را هم مىخواستم عرض بکنم که بنده از جمله اشخاصى هستم که در دوره ۱۵ براى بحرین خیلى فعالیت کردم اینجا و بیشتر طرحهایى که براى بحرین داده میشد به امضاى بنده بود از همه مهمتر چیزى که در بحرین هست داستان نفتش است مطابق قانون ملى شدن صنعت نفت که از مجلس گذشته است در سراسر کشور نفتش متعلق به ملت ایران است این نفت که از بحرین میرود براى کمپانىهاى آمریکایى ملکیتاش مال ایران است و باید شما بروید در دادگاههاى بینالمللى تعقیب کنید که نبرند (سیدجوادى – الحمدالله قوام رفت و منظور شما تأمین شد) ولى جناب آقاى سیدجوادى شما را به خدا جدتان حسین ابن على کشته شد على ابن ابیطالب به خودش این همه زجر داد (سیدجوادى – روضه خواندن کار من است کار مرا خواهش میکنم از دستم نگیرید) (خنده نمایندگان) على ابن ابیطالب میفرمود که من نمیتوانم سر به زمین بگذارم و در اقلیمى که در آن حکومت میکنم یک نفر گرسنه باشد ما باید همه از او پیروى کنیم من که چیز زایدى عرض نکردم که شما نسبت به من کملطفى میکنید من هم پیرو همان مولاى متقیانم که این را فرمود و مطالب دیگرى هم فرمود که البته شما بهتر مىدانید و به موقع خودش انشاءالله تشریف خواهید آورد و خواهید فرمود یک مسئله دیگر هم قسمت شیلات است شیلات در دو ماه دیگر یعنى الان تا اول مهر که عبارت است دو ماه و چیزى کم باشد مدت قرارداد با شیلات مقتضى میشود همین طور که دست جابرانه سیاستهاى استعمارى انگلستان و حکومت جابر انگلستان از جنوب ایران و از سراسر ایران کوتاه شد باید این دست خانمانسوز شوروىها از سر شمالىهاى ایران برداشته بشود ما دیگر بیش از این تحمل نداریم که ببینیم در این لانههاى زنبور چه چیزهایى میگذرد (احسنت) بر علیه استقلال مملکت چه عواملى مشغول چه کارهایى هستند بیش از این نمیخواهم بگویم که چه میشود.

و ارتشى که بایستى مورد محبت علاقه تمام افراد یک مملکت که باشد خواهى نخواهى گرفتار این حب و بغضها خواهد شد مشکل بزرگترى که این وضع براى ما پیش آورده است این است که در نتیجه این مداخلات در نتیجه این وضعیت اصل فرماسیون ارتش ما منحرف شده، ارتش ما از هدف اصلى خودش بیرون رفت و به جاى این که یک ارتش دفاع ملت ایران باشد. د به من دادند این عکسهائی است . نه مادر. من دیگر آزاد شدم.

از نکات قوت این مجموعه وجود یک طبقه کاملا اختصاصی برای مادر و کودک بوده که به بهشت مادران و کودکان لقب گرفته است. وقتی میگویم نیم ساعت شاید اشتباه میکنم، بیشتر از یک ساعت این جریان طول کشید. اگه بدونم یک نفر نگران وضعیه که من دارم – نمیخوام فکر سیری یا گشنگیم باشند – فقط اگه بدونم نگران وضع منند، همین کافیه که کارمو ول کنم و دوباره برم گوشهای بشینم.

بعد دوباره برمی گردم روی هر یک از اینها که علاقمند بودید و تصویب کردید بر طبق آن من عمل خواهم کرد . و مخالفین زیادی هم هستند ولی دفاع در کار نیست این موضوع تازه ای است با این ترتیب الان سه نظریه را بشکل سه پیشنهاد برای آقایان مطرح می کنم .اول اینکه با این استماعی که ا گزارش مخبر کمیسیون کردید . پیشنهاد دیگر اینکه مخالفین هم صحبت خودشان را بکنند و بعد هم اگر موافقی باشد صحبت کند .

یک پیشنهاد دو نظریه دیگر هم هست که چون این بی سابقه است . با آقای خسرو قشقائی کار داریم بحث خانها نیست فقط خسرو مطرح است من از جراید خواهش می کنم که مطالبی را مورد علاقه و احترام ملت هستند و در مراحل حساس بهترین خدمتی را به این ملت کرده اند . مامور ساواک گزارش میدهد که در زندگی آقای قشقائی یک دگرگونی بوجود آمده . بعد در اینجا یک تاریخ را در ماه اکتبر ذکر می کند .

دکتر یزدی – اینجا نیست اگر می توانید شما خودتان نشان بدهید . دکتر یزدی – بعضی از آقایان نمایندگان برای ما یادادشتی داده اند ،که چون خود آقای خسرو قشقائی در اینجا نیستند نامه ای را که در سه صفحه به کمیسیون تحقیق نوشته اند . قشقائی در مورد خوزستان اطلاع داد که دو نفر از قاچاقچیان آنجا حاضر هستند که در این مورد با ما کمک کنند . رئیس- آقای دکتر یزدی شما تائید می کنید این را و آیا در گزارش کمیسیون چنین چیزی هست .

دیدگاهتان را بنویسید