پرورش مرغ های ابریشمی به چه صورتی انجام میگیرد؟

پس از شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار یک طرفه باید بقایای گیاهی، کودهای دامی و سایر مواد سطحی به کلی در خاک مدفون شده باشند. محمدی گل، ر.، جوادی، ا.، قضاوی، م.، 1386. اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار. شیرازی گفت: تولید جنین آزمایشگاهی در سایر گونه های مزرعه ای از اهداف پیش رو بوده و اکنون فعالیت بر روی گاومیش آغاز و در آینده نه چندان دور کار بر روی گونه های مزرعه ای شتر و اسب نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: تولید جنین آزمایشگاهی در سایر گونههای مزرعه ای از اهداف پیش رو بوده و در حال حاضر فعالیت بر روی گاومیش آغاز و در آینده نه چندان دور کار بر روی گونه های مزرعه ای شتر و اسب نیز دنبال خواهد شد. محققین گاومیش را ” دام آینده” معرفی کرده و اظهار می دارند که استفاده از توانائیهای بالقوه آن در آینده بیشتر از سایر دامهای اهلی خواهد بود. تغذیه یکی از مهمترین عوامل در عملکرد، سلامتی و رفاه دام زنده است. سرانجام، در دو فصل آخر کتاب، بهترتیب استفاده از هورمونها و روشهای تغذیهای برای بهبود بازده تولیدمثل بررسی شده است.

شاخصه نژاد رومانوف طولانی بودن فصل فعالیت جنسی آنهاست. به طور متوسط، نژاد مرغ های ابریشمی، در هر هفته 3 الی 4 تخم میگذارند، اندازه تخم این نژاد کوچک تر از تخم مرغ معمولی بوده که حدود 40 گرم وزن دارد. پرورش گاو می تواند به طور موثر از نیتروژن غیر پروتئینی استفاده کند و تولید پروتئین میکروبی به شرایط شکمبه بستگی دارد. این شرایط ممکن است به دلیل مازاد پروتئین تجزیه شده شکمبه یا کمبود انرژی موجود و در نتیجه استفاده ناکارآمد از بسترهای قابل تخمیر و کاهش سنتز پروتئین میکروبی رخ دهد.

سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه تا حد زیادی به در دسترس بودن کربوهیدرات و ازت در شکمبه بستگی دارد. این پروتئین فرار به عنوان پروتئین بای پس یا پروتئین تجزیه نشده شکمبه شناخته می شود که در روده هضم می شود و اسیدهای آمینه برای سنتز بافت و پروتئین شیر استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر ابوالفضل شیرازی اظهار داشت: در حال حاضر با تمرکز بر گونه مزرعه ای گاو بیش از سه هزار جنین از نژادهای ممتاز گاو در این پژوهشگاه تولید شد. به گزارش ایرنا، نژاد جرزی (jersey cattle) کوچک ترین نژاد گاو شیری است.

گزارش شده که تغذیه گاوها با گلوکوژنیک در اوایل لاکتاسیون غلظت های استات و بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما را افزایش میدهد . میکروارگانیسم های موجود در شکمبه با ترکیب آمونیاک و کربوهیدرات ها اسیدهای آمینه را تولید می کنند. میکروارگانیسم های شکمبه قادر به تولید پروتئین و اسیدهای آمینه از ترکیبات غیر پروتئینی نیتروژن مانند اوره و آمونیاک هستند. وقتی مقدار انرژی قابل هضم جیره به اندازه کافی زیاد باشد، یک سوم یا بیشتر کل پروتئین مورد نیاز بسیاری از جیره های نشخوارکننده ممکن است از طریق نیتروژن از منابع نیتروژن غیر پروتئینی تأمین شود. یک گاو با تغذیه مناسب و سالم، قادر به کنترل فشارهای ناشی از تولید زیاد شیر خواهد بود.

به طرز چشمگیری افزایش داده است، اما در عین حال، کنترل میزان باروری دشوار است. بر این اساس، در فصل نخست اهمیت تولیدمثل و باروری در گاو شیری و چگونگی ارتباط میان تولیدمثل و تولید شیر از دیدگاه اقتصادی تبیین شده است. رنگ این نژاد کرمی روشن تا قهوه ای تیره (عسلی) است، گاو جرزی هم اکنون سریع ترین رشد را در بین همه نژادهای جهان دارد و دومین نژاد برتر شیری در جهان است. رنگ این نژاد کرمی روشن تا قهوه ای تیره (عسلی) است، گاو جرزی هم اکنون سریعترین رشد را در بین همة نژادهای جهان دارد و دومین نژاد برتر شیری در جهان است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تولید جنین گاو در دنیا به ویژه تولید آزمایشگاهی آن گذشته از فواید اقتصادی، به دلیل تسریع مقاصد «به نژادی» رو به افزایش بوده و ما نیز با توجه به مزایای آن می بایست در این جهت و با برنامه ریزی مشخص اقدام کنیم. در فصل چهارم، شاخصهای ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گلههای گاو شیری بیان شدهاند. در فصل دوم، آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی گاو ماده بهطور مختصر مرور شده است. در فصل سوم، دلایل اصلی کاهش باروری با مروری بر منابع و مستندات جدید توضیح دادهشده است.

مکمل چربی اشباع نشده هضم فیبر را کاهش می دهد که در نتیجه هدف اصلی افزایش در دسترس بودن انرژی را از بین می برد، بنابراین، مکمل چربی گاوهای شیری با استفاده از چربی های بای پس، که شکمبه را بدون هیچ گونه تخریبی عبور می دهند، حاصل می شود. اینها در شکمبه بی اثر هستند و در دستگاه گوارش پایین هضم می شوند، از این رو برای باکتری شکمبه مضر نیستند.

این اسیدهای آمینه بخشی از پروتئین میکروبی می شوند و این پروتئین میکروبی سپس در روده کوچک هضم می شود. نشخوارکنندگان از دو منبع اسیدهای آمینه بدست می آورند؛ پروتئین های میکروبی و پروتئین بای پس، یا پروتئین تخریب نشده شکمبه. ۵- هر نوع علوفه یا غله مشکوک به مایکوتوکسین را اندازه گیری کنید. دام ها با بازده بالا در واقع یا در دوره شیردهی یا در بارداری پیشرفته به سر می برند و این شرایط استرس متابولیکی منظمی را برای بدن ایجاد می کنند.

شیرازی، تسریع در امر اصلاح نژاد و گسترش ژنوم برتر با انتخاب همزمان اسپرم و تخمک از نژادهای برتر دام و به تبع آن کاهش هزینه های تولید فرآورده های دامی و رونق صنعت دامپروری را از جمله مزیت های این اقدام برشمرد. گاوهایی که تحت تعادل انرژی منفی هستند، دوره های طولانی از تخمک گذاری دارند. در نتیجه، گاوهای با بازده بالا در دوره اولیه پس از زایمان، درجاتی از تعادل انرژی منفی را تجربه می کنند.

گاوهای با بازده بالا بین عرضه و تقاضای انرژی فاصله دارند. گاوهای جرزی نسبت به تمامی نژادهای دیگر زود تر بالغ می شوند و اوج تولید شیر را نسبت به نژادهای دیگر زودتر کسب میکنند. از دیگر بخش های ضروری در یک جایگاه گاوداری بخش سیلو است. میانگین باروری در نژاد مونبلیارد بسیار بیشتر از سایر نژادهای شیری است در مقایسه ای که در کشور ایرلند در مزرعه Moorepark بین نژاد مونبلیارد، هولشتاین، نورماند و هولشتاین ایرلندی صورت گرفته متوسط باروری در گاوهای مون بیلیارد ۶۱ % می باشد در حالی که ۳ نژاد دیگر به ترتیب ۵۱ ، ۴۳ ،۳۲ درصد باروری داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید